Nhà của Singh to và cách xa nhà hàng xóm, xung quanh là những vườn cây ăn trái, còn có chuồng ngựa, bò do những người đã được trả công canh giữ. Tôi có thể cảm thấy rằng Tini đang trở nên lo lắng, tôi không chắc tại sao. Villa mời Tini vào nhà để cho cô ấy xem tình trạng của ngôi nhà. Singh và tôi cùng nhau thảo luận về kế hoạch. Bạn có thể chỉ nhìn vào cái kot không?? !!! relax singh, làm sao quên anh được, chơi với Tini được gì. Eh singh, Tini haa manyak tốt nhất ooo một khi bạn phải muốn nhiều hơn nữa. Tôi hứa với bạn. Singh, anh lấy vợ kiểu gì vậy… anh có muốn tôi lấy vợ không ehhh!! singgh.hehe zul nếu bạn muốn ở bên tôi, tôi có vợ,bạn có thể hỏi cô ấy laa.really singh,bạn không phiền đâu singh!!!