Tôi sẽ thu xếp hết mức có thể để tôi về muộn vào ban đêm, lợi dụng lúc bố mẹ chúng tôi cũng sẽ đến muộn, tôi để anh em họ và tôi một mình xem tivi trong phòng khách, Bertha nhìn tôi đầy ẩn ý. và ở cơ hội đầu tiên, cô ấy nói với tôi rằng nếu chúng tôi có thể thử những gì chúng tôi còn lại trong tuần trước, tôi đã đồng ý, nhưng vì chúng tôi đã biến mất mà những người anh em họ khác của tôi không nhận ra, Cô ấy nói với tôi rằng anh họ Juan của tôi bị ốm nhẹ và vì loại thuốc anh ấy đang uống khiến anh ấy buồn ngủ nên anh ấy sẽ sớm ngủ thiếp đi và cô ấy đã chăm sóc Viridiana.