Và từ những gì tôi cảm thấy trong tay, em trai, bạn đang có con lớn nhất mà tôi từng có trong tay… Mmmm…! – Tôi biết làm thế nào bạn sẽ đền bù cho tôi tất cả lợi nhuận mà bạn đã có với tôi trong những năm này- anh ấy nói với tôi – Và bằng cách nào?- Tôi hỏi anh ấy – Cởi quần áo cho bạn vào lúc này- và anh ấy đi khóa cửa phòng ngủ. Và điều phải xảy ra lại xảy ra: Tôi cởi quần ra và ngay sau đó, chiếc quần đùi không thể chứa được cái dương vật đang cương cứng của tôi nữa, để lộ phần đầu dương vật của tôi. – Tôi có cởi hết không? tôi yêu cầu. – Thông thoáng. Hay tôi thế nào khi bạn nhìn tôi?