kiểm tra nó vẫn còn đỏ. Cô ấy bảo tôi bình tĩnh và yêu cầu tôi cởi quần áo cho cô ấy ngay bây giờ. Tôi gặp chút khó khăn khi tháo dây nịt tất, vớ, áo lót và khi cởi quần lót, Một lần nữa, cô ấy yêu cầu tôi giữ nguyên chủ đề này, vì việc tôi khỏa thân xâm nhập vào cô ấy là một kiểu hưng cảm, vì điều đó có vẻ xúc phạm và lừa dối chồng cô ấy. Tôi nhắc anh ấy về tình trạng của tôi và dây quần lót sẽ còn tệ hơn trước, nhưng anh ấy đảm bảo với tôi rằng anh ấy đã giải quyết xong mọi chuyện. Vì vậy, trong chiếc quần lót của cô ấy và trước mặt tôi, cô ấy bảo tôi dựa lưng vào ghế sofa và cô ấy trèo lên người tôi,