ông ấy đánh tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà… Tôi kết hôn với người đàn ông đó và tôi đến thành phố này. .. ý bạn là gì… vâng, Susy… bạn là cô gái mà tôi đã bỏ lại trong thị trấn… và Luis là cha của bạn… ông ấy cũng không biết điều đó cho đến lúc trước… tuy nhiên hãy nhớ rằng ông ấy không bao giờ để bạn một mình, tôi luôn trông chừng bạn… và Pepe là ai… Pepe chỉ là con trai của Luis… anh ấy không kết hôn, anh ấy góa vợ khi Pepe mới 5 tuổi… Pepe là của bạn anh em cùng cha khác mẹ… điều này dội vào tôi như một gáo nước… Tôi thấy bố mẹ tôi chết tiệt…